ideglemek i‧deg‧le‧mek işlik

[i:deglemek]

Biri ýa-da bir zat barada soraşdyryp bilmek, gözleg etmek.

  • Aždar özüni ideglemäge gelen gyzyň burnuny çekýänini duýdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • ideglemäge