ideg i‧deg at

[i:deg]

 1. Birine ýa-da bir zada esewan bolmaklyk, birine, bir zada edilýän garaşyk, gözegçilik.

  • Ýaslidäki çagalaryň idegi gowy.

 2. Bir zadyň ugrunda edilýän alada, sorag ünji.

  • Näçe ideg etsem-de, Derek tapmadym senden. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 3. Birini tutmak ýa-da bir zady tapmak maksady bilen geçirilýän agtaryş, soraglama, gözleg.

  • Gozgalaňçy basylyp gaçaly bäri, Artygyň idegi zordy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ideg-de
 • idegden
 • idege
 • idegi
 • idegime
 • ideginde
 • idegindäki
 • idegine
 • idegini
 • ideginiň
 • idegiň
 • idegiňe
 • idegler
 • ideglerden
 • idegli
 • ideglidi
 • idegsiz
 • idegsizligi
 • idegsizligine
 • idegsizlik