ideg at

[i:deg]

  1. Birine ýa-da bir zada esewan bolmaklyk, birine, bir zada edilýän garaşyk, gözegçilik.

    • Ýaslidäki çagalaryň idegi gowy.

  2. Bir zadyň ugrunda edilýän alada, sorag ünji.

    • Näçe ideg etsem-de, Derek tapmadym senden. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  3. Birini tutmak ýa-da bir zady tapmak maksady bilen geçirilýän agtaryş, soraglama, gözleg.

    • Gozgalaňçy basylyp gaçaly bäri, Artygyň idegi zordy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)