idedilmek işlik

[i:dedilmek]

Birine ýa-da bir zada esewan, garaşyk, gözegçilik edilmek, eklenip-saklanylmak.

  • Ýaşuly özüniň häzirki idedilişinden, kiçi oglundan hoşaldygyny aýtdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Pionerler ekinleriň idedilişiini öwrenýärler. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Gowaça oňat idedilmegini talap edýän ekindir.