idedilmek i‧de‧dil‧mek işlik

[i:dedilmek]

Birine ýa-da bir zada esewan, garaşyk, gözegçilik edilmek, eklenip-saklanylmak.

 • Ýaşuly özüniň häzirki idedilişinden, kiçi oglundan hoşaldygyny aýtdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Pionerler ekinleriň idedilişiini öwrenýärler. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Gowaça oňat idedilmegini talap edýän ekindir.


Duş gelýän formalary
 • idedilen
 • idedilende
 • idedilip
 • idedilme
 • idedilmegini
 • idedilmek
 • idedilýän
 • idedilýär