idediji i‧de‧di‧ji

[i:dediji]

Mal-gara we ş. m. wagtly-wagtynda ot-suw berip idedýän, seredýän adam.

  • Ol birnäçe kemçilikleri doňuz idedijilere görkezdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • idedijilere