idedişmek işlik

[i:dedişmek]

Idetmäge kömekleşmek, ideg edişmek, garaşyk edişmek.