ideal

  1. Bir işiň, meýliň esasynda goýulýan düýp maksat, ahyrky maksat, ýetilmek islenýän arzuw.

  2. Bir zadyň baryp ýatan nusgasy.

    • Hindistan parahatçylyk we progres ideallaryna eýerip düňýänyň ähli halklaryny soýuzdaşlyk elini uzatdy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)