ideal i‧deal

 1. Bir işiň, meýliň esasynda goýulýan düýp maksat, ahyrky maksat, ýetilmek islenýän arzuw.

 2. Bir zadyň baryp ýatan nusgasy.

  • Hindistan parahatçylyk we progres ideallaryna eýerip düňýänyň ähli halklaryny soýuzdaşlyk elini uzatdy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • ideala
 • idealdan
 • idealdygyny
 • idealdyr
 • ideallar
 • ideallara
 • ideallardan
 • ideallary
 • ideallaryn
 • ideallaryna
 • ideallaryndan
 • ideallaryny
 • ideallarynyň
 • ideallaryň
 • ideallaryňa
 • ideally
 • ideallykdyr
 • ideallylygynyň
 • ideallylyk
 • ideallylykdan
 • ideallylykmy
 • idealy
 • idealyna
 • idealyny
 • idealynyň
 • idealyň