ibirtde-zibirtlik i‧birt‧de-zi‧birt‧lik

Köpçülikleýin eýläkde-beýläk ýöremeklik, howlukmaç ýagdaýda eýläk-de-beýläk edilýän hereket.

  • Birinji tüpeň sesi çykan badyna, ibirtde-zibirtlik başlanyp, obanyň içi gymyrsy boldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Şol ibirtde-zibirtlik-de «jyn» onuň elinden bir söý bilen sypyp, gyzyljagurt ýaly gum tozadym, öz başyny gutarsa razy boldy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ibirtde-zibirtlik - ibirtde-zibirtligi.


Duş gelýän formalary
  • ibirtde-zibirtlik-de