ibirtde-zibirt

Köpçülikleýin eýläk-de-beýläk, iki baka edilýän çalt gatnaw, hereket.

  • Olar iki baka ibirtde-zibirt, edil aýagy oda bişen ýalydylar.