ibertmek i‧bert‧mek işlik

[i:bertmek]

Birini ýa-da bir zady bir ýere ugratdyrmak, ýollatmak, göndertmek.

  • Meni Tährana çagyrýan-da siz, başga ýere ibertjek bolýan-da siz. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ibertmek - iberdýär, iberder, iberdipdir.


Duş gelýän formalary
  • iberden
  • iberdeniň
  • iberdenler
  • iberder
  • iberderin
  • iberdip
  • iberdiň
  • ibertjek
  • ibertmek