işleşmek işlik

[i:şleşmek]

  1. Işlemäge kömekleşmek.

  2. Köpçülik bolup işlemek.

    • Beýlekiler işleşip ýören wagty, elimi gowşuryp oturmak göwnüme jaý däldi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Eňleri çyzgalgy gelin-gyzlar işleşip ýörler. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)