işjeň

[i:şjeň]

seret işeňňir

  • Hemişe şadyýan, keýpi kök işjeň başlygyň beýle gazaply görnüşe düşmegi brigadirleri geň galdyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Täzelikçileriň işjeň işlemeklerini gazanmaly. («Sowet Türkmenistany» gazeti)