işeňňirlik

[i:şeňňirlik]

başarjaňlyk, aktiwlik, işjeňlik.

  • Bedenterbiýe kollektiwleriniň işeňňirligine ýardam bermelidir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Kolhozçylar işeňňirlik bilen işleýärler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem işeňňirlik - işeňňirligi.


Duş gelýän formalary
  • işeňňirligi
  • işeňňirligine
  • işeňňirligini
  • işeňňirliginiň
  • işeňňirligiň
  • işeňňirlikde
  • işeňňirlikli