işdirmek işlik

[i:şdirmek]

Ýüň, ýüp, ýüplük we ş. m. tarlaryny birleşdirip ýüp etdirmek, towlatdyrmak, bükdürtmek.

  • Häzir gölämize nogta işdirýärin -- diýip, ejesi ýüň daragyny öňünden aýyrdy-da: -- Oglum, ajygansyň, men goýaltmak bişirdim -- diýdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • işdirmek
  • işdirýän
  • işdirýärin