işdämen

  1. Işdäsi güýçli, işdä bilen, horan, işdäli.

    • Merdan olaryň işdämen iýişlerine syn edeninden soň gitdi. («Mydam taýýar» gazeti)

  2. Göçme manyda Höwes bilen, isleg, arzuw bilen, gylawly.

    • Ol işe işdämen ýapyşdy.


Duş gelýän formalary
  • işdämenlik