işdä at

Nahar iýmäge bolan isleg, meýil.

  • Kadaly gezim edýän sygyrlaryň işdäsi gowy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Işdä diýeniň şunuňky ýaly bolaýsa, zat dannamasy ýok. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

işdä açylmak

Nahar iýmäge isleg, meýil artmak, işdäli bolmak.

işdä kesilmek

Işdäden galmak, işdä tutulmak, näsaglyk zerarly işdäsiz bolmak.

işdä tutulmak

seret işdä kesilmek

işdä ýanmak

Wagtynda nahar edinmän, işdäňi bozmak.