iňletmek iň‧let‧mek işlik

Iňňildili ses çykartmak, iňňildili seslendirmek.

  • Aýagyndan düşen ýara ony näçe wagt iňletdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem iňletmek - iňledýär, iňleder, iňledipdir.


Duş gelýän formalary
  • iňledip
  • iňlediň
  • iňletdi