iňlemek iň‧le‧mek işlik

Iňňildili ses çykarmak, iňňildili ses etmek, iňremek, iňrenmek.

 • Artyk onuň ýanyna baryp görse, hälki şaýly gelin iňläp ýatyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Meniň aýdanlarym tä kyýamat bolýança, gulagyňda iňlesin-de dursun. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

iňlär siňek bolmazlyk

Janly-jandar ýokluk.

 • Häzir köçede inlär siňek ýokdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • iňledi
 • iňledi-de
 • iňledim
 • iňlediň
 • iňleýän
 • iňleýär
 • iňleýärdi
 • iňlän
 • iňläniň
 • iňlänlerem
 • iňläp
 • iňlär