iňleşmek iň‧leş‧mek işlik

Iňňildili seslenişmek.

  • Ölüm getiriji oklaryň iki taýlaýyn iňleşýän sesleri garaňkylygy basdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Maşynlar iňleşip zordan hereket edýärler. («Kolhoz günleri»)


Duş gelýän formalary
  • iňleşip
  • iňleşýän