iňirdemek işlik

Närazylyk bildirmek, igençli geplemek, teýene etmek.

 • Halha, goňşyň gelni baldyzy bilen kino gidýär, hi gaýny gelnine, gyzyna iňirdeýarmi?! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Bu sapar-da Merede bir iş üçin iňirdemäge başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • iňirdedi
 • iňirdeme
 • iňirdemegi
 • iňirdemek
 • iňirdemekden
 • iňirdemäge
 • iňirdäni
 • iňirdänok
 • iňirdäp
 • iňirdäpdir
 • iňirdärdi