iňirdemek işlik

Närazylyk bildirmek, igençli geplemek, teýene etmek.

  • Halha, goňşyň gelni baldyzy bilen kino gidýär, hi gaýny gelnine, gyzyna iňirdeýarmi?! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Bu sapar-da Merede bir iş üçin iňirdemäge başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)