iňňildemek iň‧ňil‧de‧mek işlik

seret iňlemek

  • Ýatymdan biriniň uky arasynda samraýanlygy, içi-içine sygman hamsygyp aglaýanlygy we iňňildeýänligi eşidildi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Zalda zaryn ýas heňi iňňildeýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • iňňildedi
  • iňňildedi-de
  • iňňildeýän
  • iňňildeýänligi
  • iňňildeýär
  • iňňildeýärdi
  • iňňildän
  • iňňildäp