iňňebagjyk iň‧ňe‧bag‧jyk

[iňňeba:gjyk]

Geýimiň ýakasyna ýa-da başga ş. m. zada ildirilýän metal esbap, temençe.

  • Kellesi kiçelip, iňňebagjygyň tommuja ujy ýaly bolar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem iňňebagjyk - iňňebagjygy.


Duş gelýän formalary
  • iňňebagjygy
  • iňňebagjygyny
  • iňňebagjygyň
  • iňňebagjykdan
  • iňňebagjyklar
  • iňňebagjyklary