iýmitlendirmek işlik

  1. Gerek bolan iýmitleri iýdirmek, iýmit bermek, naharlamak.

    • Çagany nädagry iýmitlendirmegiň zyýany uludyr. (S. O. Duliskiý, Rahit)

  2. Ekini, ösümligi we ş. m. ders bilen, mineral dökünler bilen dökünlemek, dökün dökmek.

    • Bagyşlaň biziň bir näçelerimiz siziň ýerleriňizi tebigatyň özi iýmitlendirýär -- diýip düşünýäris. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)