iýmitlendirmek işlik

 1. Gerek bolan iýmitleri iýdirmek, iýmit bermek, naharlamak.

  • Çagany nädagry iýmitlendirmegiň zyýany uludyr. (S. O. Duliskiý, Rahit)

 2. Ekini, ösümligi we ş. m. ders bilen, mineral dökünler bilen dökünlemek, dökün dökmek.

  • Bagyşlaň biziň bir näçelerimiz siziň ýerleriňizi tebigatyň özi iýmitlendirýär -- diýip düşünýäris. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)


Duş gelýän formalary
 • iýmitlendiren
 • iýmitlendireniňde
 • iýmitlendirenlerinde
 • iýmitlendireris
 • iýmitlendirip
 • iýmitlendiripdir
 • iýmitlendiripdirler
 • iýmitlendiriň
 • iýmitlendirjek
 • iýmitlendirme
 • iýmitlendirmegi
 • iýmitlendirmegini
 • iýmitlendirmegiň
 • iýmitlendirmek
 • iýmitlendirmekde
 • iýmitlendirmekden
 • iýmitlendirmekdir
 • iýmitlendirmeklige
 • iýmitlendirmekligi
 • iýmitlendirmekligiň
 • iýmitlendirmeklik
 • iýmitlendirmeli
 • iýmitlendirmesi
 • iýmitlendirmesini
 • iýmitlendirmezden
 • iýmitlendirmezlik
 • iýmitlendirmeýärler
 • iýmitlendirmäge
 • iýmitlendirmän
 • iýmitlendirmäni
 • iýmitlendirmäniň
 • iýmitlendirseler
 • iýmitlendirýän
 • iýmitlendirýär
 • iýmitlendirýärdik
 • iýmitlendirýäris
 • iýmitlendirýärler