iýmiş

Hasyl berýän agajyň, ösümligiň iýilýän miwesi.

  • Lezzet alýardylar gözel durmuşdan, Gawundan, üzümden, dürli iýmişden. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Bir ýerde erik, injir ýene dürli iýmiş bar. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Bu durmuşda duşmanlar uzadaýsa burnuny iýjek bolsa iýmişden, ýyrtyşdyrarys ernini. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Agaç iýmişinden belli, adam-kylmyşyndan. (nakyl)