iýip-içmek işlik

Garnyňy doýurmak, nahar edinmek, naharlanmak, doýmak.

  • Men ýaňyja ýokarky obadan iýip-içip gaýtdym. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)