iýişmek işlik

Bilelikde çaý-çörek iýmek, nahar edinmek.

  • Siz bilen birnäçe wagt duz-çörek iýişdik. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem iýişmek - iýşer, iýşipdir.