iýermenlik

Köp iýegenlik, horanlyk.

  • Gäwüşgözel diýseň, Gäwüşgözel diýşip, onuň iýermenligine içlerini çekişip geň görýärdiler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem iýermenlik - iýermenligi.