iýerlik

Iýer ýaly zat, iýmek üçin taýýarlanan zat.

  • Ynha erte-birigün mülk harmanymyzy alarys, iýerlik däne şondan galar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem iýerlik - iýerligi.