iýdirip-içirip

  1. Eklemek-saklamak.

    • Ol oglany öz ogly hasaplap, iýdirip-içirip öz öýünde saklaberipdir. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

  2. Birine hormat edip nahar bermek.

    • Myhmanlary iýdirip-içirenlerinden soň ugratdylar.