içmekçe

Guşaklygyna ýetýän gysga içmek, gysga possun.

  • Eger ol şol sandan kem bolsa, oňa «içmekçe» ýa-da başga oňa meňzeş at dakýarlar. (A. Gowşudow, Eserler)