içgi at

Gepleşik dili Içilýän spirtli zatlar.

  • Bu içgini içseň, sende ne abraý goýar, ne-de saglyk. («Tokmak» žurnaly)

  • Stoluň üstündäki dürli gaplarda bolan jürbe-jür içgiler we başga näzi-nygmatlar göründi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)