içýakgyçlyk

Gaty gaharyňy getirijilik, janyňy ýakyjylyk, dikdüşdülik.

  • Baý, sen hem içýakgyçlygyny edýärsiň.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem içýakgyçlyk - içýakgyçlygy.