hyzmat at

Çekilýän zähmet, edilýän , gulluk.

 • Öz Watanyma men näme bilen hyzmat etdim! ? (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Halka hyzmat etseň, alkyş alarsyň. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • hyzmata
 • hyzmatam
 • hyzmatda
 • hyzmatdady
 • hyzmatdan
 • hyzmatdygyny
 • hyzmatlar
 • hyzmatlara
 • hyzmatlarda
 • hyzmatlardan
 • hyzmatlary
 • hyzmatlary-da
 • hyzmatlarydyr
 • hyzmatlarymyň
 • hyzmatlaryn
 • hyzmatlaryna
 • hyzmatlarynda
 • hyzmatlaryndaky
 • hyzmatlaryndan
 • hyzmatlaryny
 • hyzmatlarynyň
 • hyzmatlaryň
 • hyzmatlaryňa
 • hyzmatlaryňda
 • hyzmatlaryňy
 • hyzmatlaryňyz
 • hyzmatlaryňyza
 • hyzmatlaryňyzyň
 • hyzmatly
 • hyzmatlygyň
 • hyzmatlylar
 • hyzmatlylygynyň
 • hyzmaty
 • hyzmaty-da
 • hyzmatydy
 • hyzmatydyr
 • hyzmatymy
 • hyzmatymyzda
 • hyzmatymyzdan
 • hyzmatymyzy
 • hyzmatyn
 • hyzmatyna
 • hyzmatynda
 • hyzmatyndady
 • hyzmatyndaky
 • hyzmatyndan
 • hyzmatyny
 • hyzmatyny-da
 • hyzmatynyň
 • hyzmatyň
 • hyzmatyňa
 • hyzmatyňda
 • hyzmatyňdan
 • hyzmatyňy
 • hyzmatyňyza
 • hyzmatyňyzda
 • hyzmatyňyzy
 • hyzmatça