hyzmat

Çekilýän zähmet, edilýän , gulluk.

  • Öz Watanyma men näme bilen hyzmat etdim! ? (A. Gowşudow, Eserler)

  • Halka hyzmat etseň, alkyş alarsyň. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)