hytyrdamak işlik

Hytyrdyly ses çykmak, hytyrdyly seslenmek.

  • Hytyrdap gopýan ýer tohumlaryň üstüni ýeňiljek örtüp, selçeň çoganly düzüň içinden serhet çekip ugrady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Şu ýerde bir zat hytyrdaýar welin, unly çuwalyňy syçan kertýän bolaýmasa ýagşy?!


Duş gelýän formalary
  • hytyrdap
  • hytyrdaýar