hyr at

Ýörite kesilip edilýän spiral görnüşli nurbat aýlawy; tüpeňiň niliniň, maşynyň turbajyk -- naýça pisint şaýlarynyň içindäki çyzyk-çyzyk ýol.

  • Ol hyr kesiji bolup işleýärdi. («Sowet Türkmenistany» gazýeti)