hynçgyryşmak işlik

  1. Aňňyrjak ýaly bolup, çala seslenişmek (eşek hakda).

    • Olar hynçgyşyryp ses etdiler-de, guýruklaryny sagrylaryna göterdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Demlerini içlerine çekişip, içigişip aglaşmak, demleri tutulyp aglaşmak.