hymmyl

Türkmen aýal-gyzlarynyň eginlerini silkip, bogazlaryna salyp, läle ýaly aýdyşýan aýdymlarynyň bir görnüşi.

  • Sen hem il ýaly ulaldyň, Gyzlar bile hymmyl çaldyň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)