hyllalla at

[hyllalla:]

Aňsat däl, görgi, çetin, müşgil , alada.

  • Köpümiziň ýakjak odunymyz iýjek nanymyz hyllalla bolup galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Senden odun alaýmaklyk hyllalla-la! (D. Agamämmedow, Goşgular we Pýesalar)