hyňranyşmak işlik

Biri-biriňe hyňranmak, hyrlaşmak.

  • Süňk tapan it ýaly dişlerini syrtardyp, käte açyk, käte gizlin hyňranyşyp, onda-munda oran edip gördüler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Galanyny hem ýylgyrma berdi-de, ernini bir ýere ýygryp bilmän, hyňranyşan güjük ýaly ep-esli syrtaryp durdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)