hyňranmak işlik

Üýrjek ýaly edip çala hyrlamak, üýrmäge meýil edip hyrlamak.

  • Küle köpek art penjeleri bilen ýer dörüp, ýüzüni nobura bakan tutup hyňranýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)