hyň

hyň urmak

  1. Püre-pür dolmak, gyrasyndan agara gelmek, hyňzamak (suw hakda).

  2. Göçme manyda Gaty gaharyň gelmek, ganyň gyzmak.

    • Hüm, «töhmet» diýsene! -- diýip, hyň urup, Ellä baka seretdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)