hyýanatçylyk

[hyýa:natçylyk]

Hyýanatça has bolan häsiýet, erbetlik, zyýan ýetirijilik, ýamanlyk.

 • Nazar çarynyň goşaryndan şapba tutagada: -- Seniň bu edýän işiň hyýanatçylyk dälmi?! -- diýdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hyýanatçylyk - hyýanatçylygy.


Duş gelýän formalary
 • hyýanatçylyga
 • hyýanatçylygy
 • hyýanatçylygyndan
 • hyýanatçylygyny
 • hyýanatçylygyň
 • hyýanatçylykda
 • hyýanatçylykdan
 • hyýanatçylyklar
 • hyýanatçylyklardan
 • hyýanatçylyklary
 • hyýanatçylyklaryny
 • hyýanatçylyklarynyň
 • hyýanatçylyklaryň
 • hyýanatçylykly