hyýanatçy at

[hyýa:natçy]

Hyýanat edýän, hyýanatçylyk, erbetlik edýän adam.

  • Näme, men bular hyýanatçydyrlar diýip, hiç aýdyp bilmen -- diýdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Eýranyň aryny-namysyny bu hyýanatçylardan goramak üçin geldim. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)