hususyýetçi

[husu:syýetçi]

Hususyýetiň tarapdary, şahsyýetçi.

  • Bu arabanyň üstünde «N» şäheriniň iki sany öz peýdasyny agtaryp ýören hususyýetçi otyrdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)