husn

Könelişen söz Ýüz, jemal, keşp, görk.

  • Sabyrdy oň ady, husny ak gardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem husn - husnum, husnuň.