hukuksyz sypat

[huku:ksyz]

  1. Bir işi ýerine ýetirmäge ýa-da başga bir zady amala aşyrmaga ygtyýary bolmadyk, erksiz.

  2. Hukukdan kesilen, saýlaw we beýleki graždanlyk hukugyndan mahrum edilen.