hukuk at

[huku:k]

Döwlet häkimiýeti tarapyndan bellenýän hem-de garalýan, jemgyýetde adamlaryň biri-birine bolan gatnaşygyny regulirleýän düzgün-tertip normalarynyň jemi, erk, ygtyýar, hak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hukuk - hukugy.

saýlaw hukugy

Saýlawlara gatnaşmaga, saýlamaga, saýlanmaga, ses bermäge berilýän ygtyýar.