hudaý at

[huda:ý]

Dini söz Dini düşünje boýunça «dünýäni dolandyrýan» barlyk, iň ýokary güýç.

  • Hudaýa ynansaň ynan weli, eşejigiňi berk duşa. (nakyl)