hristiýançylyk

Esasynda mifiki Isus Hristiň kulty duran din, haçparazlyk.

  • Hristiýançylygy ýaýratmak bahanasy bilen gylyç göterijiler ýerli ilatyň bir bölegini gyrypdyrlar. (Orta Asyrlar Taryhy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hristiýançylyk - hristiýançylygy.