hozanaklatmak işlik

Çalasyn hereket etdirmek, daşynda aýlandyrmak, oda-köze düşürmek, hasanaklatmak.

  • Nädersiň, men ony daşyňda hozanakladaýsam!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hozanaklatmak - hozanakladýar, hozanakladar, hozanakladypdyr.