hozanaklamak işlik

Bir zadyň ugrunda içgin aladanyp, çalasyn hereket etmek, oda-köze düşmek, hasanaklamak.

  • Aknabat eje begenjinden «bolýar» diýip hozanaklap gitdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)